Disclaimer

Deze website/webshop bevat informatie over de aangeboden producten van resp. 

BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV en DEFA Europe BV en de door hen geleverde diensten.

BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV en DEFA Europe BV behouden zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website en webshop.

Beperking aansprakelijkheid

BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV en DEFA Europe BV besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV noch DEFA Europe BV zijn niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

In het bijzonder zijn alle prijzen in onze webshop www.shop.umefa.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zullen BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV en DEFA Europe BV een geconstateerde fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.

Reviews komen volledig voor rekening van de afzender en zijn op persoonlijke titel achtergelaten , gebaseerd op eigen ervaringen van personen die al dan niet expert zijn of een officiële instantie vertegenwoordigen. BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV en DEFA Europe BV oefenen hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrecht

Deze website/webshop, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht-merkenrecht-handelsnaamrecht  van resp. BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV of DEFA Europe BV.  Zonder schriftelijke toestemming van BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV of DEFA Europe BV is het niet toegestaan materiaal van deze website en/of webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrechten waarbij wij gerechtelijke stappen kunnen ondernemen op basis van Nationale wetgeving en de Richtlijn 2004/48/EG  van het Europees Parlement en de Raad  dd. 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

BV Metaalwarenfabriek UMEFA, UMEFA Furniture BV en DEFA Europe BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en een door derden gehanteerd privacy-beleid.